STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Świętokrzyskim
 Ważne adresy
 Kiosk z pracą

Gminne Centrum Informacji
Gmina Tarłów


zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół z gminy Tarłów i okolic, rolników, siostry zakonne, księży, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych gminnych i powiatowych.
Adres:
Gminne Centrum Informacji w Tarłowie
Ul. Rynek 2
27-515 Tarłów
Tel. (0-15) 83 85 110
e-mail: gci_tarlow@o2.pl