STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Świętokrzyskim
 Ważne adresy
 Kiosk z pracą
 • GCI w Świętokrzyskim
  Gminne Centrum Informacji w Skarżysku Kościelnym  ul. Kościelna 2a  26-115 Skarżysko Kościelne  tel. 041/271480  e-mail: gci@skarzysko.com
  www.skarzysko.com.pl/gci


  Gminne Centrum Informacji w Daleszycach  ul. Sienkiewicza 11b  26-021 Daleszyce  tel/fax: (0-41) 307-28-14  e-mail: gci@daleszyce.pl  www.daleszyce.infocentrum.com.pl


  Urząd Gminy w Morawicy  ul. Kielecka 38  26-026 Morawica  e-mail:gmina@morawica.pl  www.morawica.pl


  Gminne Centrum Informacji w Ostrowcu Świętokrzyskim  ul. Słowackiego 19  27-400 Ostrowiec Św.  tel./fax: 0-41 247-91-96  e-mail: gciostrowiec@wp.pl  www.ois.arl.ostrowiec.pl


  Urząd Gminy Kije  Kije 16  28-404 Kije  Telefon: (041) 356-80-47


  Urząd Gminy w Radoszycach  26-230 Radoszyce  ul. Żeromskiego 28  tel.041 37 35 084  fax 041 37 35 083  e-mail: gmina@radoszyce.pl
  www.radoszyce.pl


  Gminne Centrum Informacji w Mniowie  ul. Centralna 9  26-080 Mniów  tel/fax (041)373-70-35  e-mail: gci@gci.mniow  www.gci.mniow.pl


  Urząd Miasta i Gminy Ożarów  ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów  tel:(015) 861-11-37, 861-11-83, 861-07-00...02  fax: (015) 861-11-36  e-mail: urzad@ozarow.net


  Gminne Centrum Informacji w Końskich  ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie  Województwo: świętokrzyskie  tel/fax: (041) 372 20 51  e-mail: gci@biblioteka.konskie  www.konskie.infocentrum.com.pl


  Urząd Gminy Bieliny  ul. Partyzantów 17  26-004 Bieliny  tel. (041) 30-25-094  fax. (041) 30-26-107  www.bieliny.pl


  Gminne Centrum Informacji w Łagowie  ul. Rynek 62; 26-025 Łagów  tel./fax (041) 3074-070  e-mail: gci@lagow.gmina  www.lagow.gmina.pl


  Gminne Centrum Informacji Dwikozy  ul. Spółdzielcza 15  27-620 Dwikozy  tel / fax (15) 83 11 053